Düşük dozda ilaçla tüp bebek tedavileri

Düşük dozda ilaçla tüp bebek tedavileri


Düşük doz ilaçla (mild stimulation) tüp bebek uygulaması denince, günlük 100- 150 IU/ gün gonadotropin dozu ve GnRH antagonist protokolleri akla gelmelidir.  Bazen gonadotropine ek olarak Klomifen Sitrat ya da Aromataz inhibitörleri de kullanılabilir. Orta ya da düşük doz stimülasyon protokolleri tedaviye bağlı olan risklerle tedavi sonucunu dengeler. Bu uygulamalar bazı çiftler açısından daha ulaşılabilir ve daha basit olabilir. Ayrıca düşük doz tedavilerin yumurta kalitesi, embryo ve endometrium( rahim iç zarı )üzerine yararlı etkilerinin olabileceği bazı çalışmacılar tarafından iddia edilmektedir. 

Doğal siklus uygulamasında, yumurtanın doğal gelişimi takip edilerek yumurtlama gerçekleşmeden hemen önce toplama işlemi yapılır.  Bu herzaman mümkün olmayabilir. Bazı kadınlarda beyinden giden sinyaller ile yumurta toplama işleminden önce kendiliğinden çatlayabilir.

Düşük doz ile normal veya yüksek dozda ilaç kullanılarak yapılan tüp bebek tedavisini karşılaştıran en geniş rastgele hasta seçimi ile yapılan çalışmada canlı doğum oranı düşük doz tedavide siklus başına % 16, klasik tüp bebek tedavisinde ise % 24 bulunmuştur. Siklus iptal oranları % 18’ e % 8,3 ile düşük doz ilaç grubunda daha yüksektir. OHSS (Ovaryan Hiperstimülasyon Sendromu-yumurtalıkların aşırı uyarılma durumu) riski, düşük dozla tedavi grubunda diğer gruba kıyasla yarı yarıya azalmıştır (% 1,4’e % 3,7).

Doğal siklus uygulamalarında tedavinin iptal oranı çok yüksektir, değişik çalışmalarda bu oran % 27 ila %71 arasında bildirilmiştir. Buna bağlı olarak da devam eden gebelik oranları düşmektedir ( % 0- % 6,1). Bu durumda doğal siklus etkin bir tedavi seçeneği olarak sadece yumurtalıkları artık ilaca yanıt vermeyen kadınlarda önerilmektedir.