Tüp bebek tedavisi sırasında endometrial polip saptanırsa

Tüp bebek tedavisi sırasında endometrial polip saptanırsa


Tüp bebeğe başvuran hastalarda endometrial polip görülme sıklığı %7-8’ dir.  Endometrial polipler kısırlık, embryoların rahim içinde yerleşmesinde başarısızlık ya da düşüklere neden olabilirler. Polip, aşılama ya da tüp bebek tedavisinden önce tespit edilirse operasyon önerilir. Yumurtalığın ilaçla uyarılması sırasında tespit edilmesi durumunda hastanın ve polibin özelliğine göre karar verilir. Polibin büyüklüğü, önceki gebelik öyküleri , o kliniğin donmuş embryo programının başarısına göre tedavi belirlenmelidir:

*  Polip küçükse ( <1,5 cm ) ve hastada implantasyon başarısızlığı ya da tekrarlayan düşük öyküsü yoksa IVF tedavisine devam edilip embryolar transfer edilebilir.

*  Polip büyükse ( >1,5 cm ) ya da hastada implantasyon başarısızlığı veya tekrarlayan düşük öyküsü varsa o zaman tüm embryolar dondurulmalı, polip histeroskopi ile alındıktan sonra 2-3 ay beklenip dondurulmuş embryolar çözülerek transfer edilmelidir.

Polip operasyonu ideal olarak doğrudan gözlem altında histeroskopiyle yapılmalıdır.